شناسه : 38125934
کارشناس محصولات باغی و زراعی جهاد کشاورزی شهرستان خاتم خبر داد


تاج‌آبادی گفت: برداشت محصول زراعی گندم از سطح 4 هزار و 600 هکتار از مزارع شهرستان خاتم آغازشده است.

محمدرضا تاج‌آبادی کارشناس محصولات باغی و زراعی جهاد کشاورزی شهرستان خاتم در گفتگو با خبرنگار یزدرسا، با اشاره به آغاز برداشت گندم از 4 هزار و 600 هکتار از مزارع شهرستان خاتم، گفت: میانگین برداشت در هر هکتار از مزارع گندم شهرستان خاتم، 5/4 تن ارزیابی‌شده است.

وی به نرخ خریداری گندم در شهرستان خاتم اشاره و اظهار داشت: امسال هر کیلو گندم را از کشاورزان به قیمت 2 هزار و 560 تومان و در سه مرکز از آن‌ها خریداری خواهد شد.

کارشناس محصولات باغی و زراعی جهاد کشاورزی شهرستان خاتم همچنین میزان سطح کشت در دهستان چاهک اشاره کرد و گفت: سطح زیر کشت محصول گندم در این دهستان 3 هزار و 200 هکتار است که با متوسط عملکرد ۴/۵ تن در هکتار برداشت می‌شود.

تاج‌آبادی بابیان اینکه در دهستان چاهک هزار و ١٠٠ نفر بهره‌بردار محصول گندم هستند، افزود: گندم کشت‌شده در گندم‌زارهای چاهک از ارقام سیستان، سیون، نارین، پیشتاز و سیروان است.

کارشناس محصولات باغی و زراعی جهاد کشاورزی شهرستان خاتم در پایان به زمان برداشت گندم در این شهرستان اشاره کرد و اظهار داشت: برداشت گندم توسط کشاورزان شهرستان خاتم از نیمه خردادماه شروع و تا پایان تیرماه ادامه دارد.

انتهای پیام/
آدرس کوتاه :