شناسه : 38555975

آغاز توزیع واکسن آنفلوآنزا میان مددجویان مراکز شبانه روزی بهزیستی یزد


مدیرکل بهزیستی استان یزد از تزریق واکسن آنفلوآنزا به کلیه مددجویان مراکز شبانه روزی سالمندان، معلولین، بیماران روانی مزمن تحت نظارت بهزیستی خبر داد.

به گزارش یزدرسا؛ علی محمد عطابخش با اشاره به فعالیت 9 مرکز شبانه روزی سالمندان، معلولین، بیماران روانی مزمن در استان گفت: تاکنون 634 نفر از مقیمان این مراکز واکسن آنفلوآنزا دریافت کرده اند و مابقی مقیمان درحال انجام است.

وی گفت: در حال حاضر حدود 8734  نفر سالمند دارای پرونده توانبخشی تحت پوشش بهزیستی استان یزد هستند که از خدمات 33 مرکز توانبخشی به صورت شبانه روزی، روزانه، ویزیت در منزل و مراقبت در منزل، کمک های مستمر،  تجهیزات و وسایل کمک توانبخشی، خدمات مناسب سازی  بهره مند می شوند.

مدیرکل بهزیستی استان یزد در خصوص اقدامات بهزیستی از ابتدای شروع کرونا گفت: با شیوع کرونا اولین بخشنامه‌ها برای مقابله با کرونا توسط بهزیستی کشور صادر شد و استان یزد طبق این بخشنامه و پروتکل های بهداشتی تعریف شده کلیه مراکز شبانه روزی قرنطینه نمود.

وی افزود: در پیک اول کرونا کلیه ورود و خروج به مراکز بهزیستی و به دنبال آن نیز مرخصی و بازدیدها را به مراکز ممنوع کردیم و شیفت های پرسنل مراکز به صورت یک هفته ای درآوردیم و از پذیرش مددجوی جدید خودداری کردیم.

عطابخش افزود: در حال حاضر اگرچه شیفتهای یک هفته ای برداشته شده است اما همچنان پروتکل های بهداشتی اجرا می شود و کلیه مقیمان و  پرسنل روزانه تب سنجی می شوند و در صورت شناسایی موردی مشکوک به کرونا سریعا اتاقهای مشخص شده قرنطینه می شوند.

وی در خصوص هزینه درمان مددجویان بهزیستی مبتلا به کرونا، گفت: تمامی مددجویان بهزیستی بیمه سلامت هستند و هزینه درمان آن‌ها را بیمه پرداخت می‌کند.

مدیرکل بهزیستی استان یزد با اشاره به اجرای طرح توانمنـدسازي سالمندان توسط بهزیستی گفت: طرح توانمنـدسازي شامل طیفی از مداخلات و خـدمات است که به فرد سالمند با کمترین سـطح مشارکت،کمک می کند تا در پایان فرآینـد توانمنـدسازي، توانایی هاي بالقوه خود را به بالفعل تبدیل نماید.

وی خاطرنشان کرد: در طرح توانمندسازی، سالمند سـطحی از مشارکت را که متناسب با سـطح عملکرد و محـدودیت هاي وي است را تجربه کرده تا بتوانـد حقوق فردي و اجتماعی خود را مطالبه نماید.

عطابخش با بیان اینکه سال 99 تعداد 1300 نفر از افراد سالمند در 19 استان تحت پوشش این طرح قرار گرفتند؛ اظهار داشت: خدمات ارائه شده در این طرح آموزشـی، خـدمات مبتنی برمطالبه گري، خدمات مبتنی بر تغییر نگرش و توانمند سازي است.
آدرس کوتاه :