سرویس عکس سرویس عکس

آغاز طرح مدافعان حرم، حافظان وطن، خادمان ملت در یزد

آغاز طرح مدافعان حرم، حافظان وطن، خادمان ملت در یزدبه گزارش یزدرسا،  طرح تهیه و توزیع بسته های معیشتی با عنوان آغاز طرح مدافعان حرم، حافظان وطن، خادمان ملت در تیپ 18 الغدیر یزد با حضور فرماندهان نظامی  و اننظامی استان یزد برگزار شد.