شناسه : 35982569


دانشگاه آزاد اسلامی یزد با عنایت به ضرورت فعالیت در راستای توصیه های مقام معظم رهبری در فضای مجازی اقدام به تشکیل شوراي عالي فضاي مجازي و رسانه کرد و با تشکیل ساختار و تعیين شرح وظایف اولین قدم در این راستا را برداشت.

به گزارش یزدرسا، دکتر دهقانی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی یزد در این رابطه گفت : دشمن در چند سال گذشته فعالیت جدی در فضای مجازی نموده است و قصد دارد نگاه مردم را نسبت به نظام و عملکرد مسئولین تغییر دهد به همین دلیل مقام معظم رهبری هم بارها نسبت به این مساله گوشزد نموده اند تا حدی که در صحبت های اخیرشان در مورد این موضوع عنوان کردند : انقلاب و نظام با خواست و حمایت مردم شکل گرفته و استمرار یافته اما مستکبران با وقاحت تمام مردم را به مقابله با همین نظام فرا می خوانند که لازم است مردم در مقابل این تبلیغات ایستادگی و علیه آن حرکت کنند و جوانان با هوشمندی، فضای مجازی را به ابزاری برای زدن تو دهنی به دشمنان تبدیل کنند.

 دهقانی در ادامه افزود : امروز وظیفه هر ایرانی خصوصا دانشگاه ها است که در حد توان خود در این راستا قدمی بردارد ، با این رویکرد دانشگاه آزاداسلامی یزد نیز اقدام به تشکیل شوراي عالي فضاي مجازي و رسانه نمود که متشکل از 17 عضو حقیقی و حقوقی و دو کارگروه توليد و پژوهش فضاي مجازي و رسانه و رصد و ترويج فضاي مجازي و رسانه می باشد .

 همچنين محسن اقبالي دبير شورا نيز هدف از تشکیل این شورا را ایجاد نقطه كانوني مواجه هوشمندانه و مقتدرانه با تحولات پرشتاب عرصه فضاي مجازي براي استفاده از فرصت ها و ظرفيت ها و مقابله با آسيب ها و تهديدات عنوان کرد. وی در رابطه با شرح وظایف این شورا ادامه داد: سه شرح وظایف برای این شورا تعین شده است که سياستگذاري و مديريت كلان فضاي مجازي دانشگاه ، برنامه‌ريزي و تصميم گيري هاي لازم و به هنگام نظارت و رصد كارآمد و روزآمد فضاي مجازي می باشد.

انتهای پیام/
آدرس کوتاه :