شناسه : 35673974

افتتاحیه جشنواره انار تفت از دریچه دوربین


جشنواره انار تفت از 23 الی 25 آبان ماه در این شهرستان برگزار خواهد شد.

به گزارش یزدرسا؛ جشنواره انار تفت از 23 الی 25 آبان ماه در دو نقطه باغ صدری تفت و روستای هدف گردشگری مبارکه این شهرستان برگزار می شود.
آدرس کوتاه :