شناسه : 37847873

آفتی در طبیعت زیبای لرد شیطور


براثر خشکسالی های اخیر متاسفانه حشره ای به نام برگ‎خوار قیچ(رَک) چند سالی است که به جان این گونه طبیعی افتاده است.

به گزارش یزد رسا؛ براثر خشکسالی های اخیر متاسفانه حشره ای به نام برگ‎خوار قیچ(رَک) چند سالی است که به جان این گونه طبیعی افتاده است.

گرچه در دوسال گذشته خوشبختانه با بارش های خوب تا حدی از این آفت کم شده است ولی با شروع فصل بهار و سبز شدن قیچ در فروردین ماه، امسال نیز متاسفانه چندصد هکتار از طبیعت زیبای لرد شیطور دچار اینگونه آفت شده است که همکاری منابع طبیعی و دیگر دست اندرکاران راجهت ریشه کنی این آفت می طلبد.

غلامرضا عبداللهی شیطوری
آدرس کوتاه :