شناسه : 38099271
شجاعان در دیدار با نماینده مردم یزد و اشکذر:


دیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان یزد با بیان اینکه توانمندسازی مددجویان اولویت اصلی کمیته امداد است، از افزایش تعداد مراکز نیکوکاری یزد به 200 مرکز خبر داد.

به گزارش یزدرسا، شجاعان در دیدار با نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه رویکرد کمیته امداد توانمندسازی افراد است اظهار داشت: در این راستا اقدامات گسترده ای صورت گرفته و حمایت های متعددی برای توانمندسازی خانواده های مددجویان انجام شده است.

وی با تاکید بر اینکه توانمندسازی مدنظر کمیته امداد صرف اقتصادی نیست تصریح کرد: این نهاد در حوزه های مختلف از جمله اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به توانمندسازی مددجویان می پردازد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان یزد خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد، فقر صرفا به دلیل مسائل اقتصادی نیست و مباحث فرهنگی و اجتماعی عامل به وجودآمدن فقر اقتصادی می شوند به همین دلیل هم تا زمانی که این مباحث برطرف نشود، نمی توان آن خانواده را به لحاظ مالی و اقتصادی توانمند کرد.

شجاعان یکی دیگر از اقدامات کمیته امداد امام خمینی(ره) در کمک به نیازمندان را راه اندازی مراکز نیکوکاری دانست و افزود: در استان یزد تاکنون 150 مرکز نیکوکاری ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه مراکز نیکوکاری در مساجد تشکیل می شود ادامه داد: یکی از مهمترین نکات در ارتباط با فعالیت این مراکز مدیریت آن توسط مردم است به گونه ای که هم بحث جمع آوری کمک ها و هم توزیع آن به صورت کامل توسط مردم انجام می شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان یزد خاطرنشان کرد: برنامه ریزی لازم صورت پذیرفته که تعداد مراکز نیکوکاری در سطح استان یزد تا پایان امسال به 200 مرکز برسد و با توجه به تجربه خوبی که در ارتباط با فعالیت این مراکز در ایام شیوع کرونا داشتند، قطعا کمک زیادی به رفع مشکلات نیازمندان صورت می گیرد.

انتهای پیام/
آدرس کوتاه :