سرویس عکس سرویس عکس

افطار جمعی از مسئولین و اصحاب رسانه در دفتر آیت‌الله مدرسی