شناسه : 1049046
گزارش تصویری/(3)


امروز تفت نمایشگاه باشکوه ترین جلوه های خدایی بود به گونه ای که مردمش به یاد آخرین نماز حسین(ع) در سجود و رکوع گریستند...

یزد رسا؛

عکس: حمید سعیدی

 DSC_0167

DSC_0168

DSC_0171

DSC_0165

 DSC_0196

DSC_0173

DSC_0187

DSC_0192

DSC_0194

P1010916

P1010922

P1010927

P1010928

P1010950

P1010952

P1010954

P1010931

P1010955

P1010956

P1010957

P1010959

P1010962

 
آدرس کوتاه :