شناسه : 37970478


مردم دارالعباده یزد خود را برای برگزاری سومین مرحله از رزمایش کمک مومنانه آماده می کنند.
آدرس کوتاه :