شناسه : 37952288
گزارش تصویری؛


به همت اهالی محله فهادان یزد و هیات امنا و پایگاه حضرت بقیه الله(عج) تعداد 100 بسته غذایی برای کمک به نیازمندان تهیه و توزیع شد.
آدرس کوتاه :