شناسه : 31486433


انتخابات هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان میبد در حسینیه 14 معصوم فیروزآباد این شهرستان برگزار شد.

به گزارش یزدرسا به نقل از میبد خبر، انتخابات کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تأمین اجتماعی شهرستان میبد با شرکت 80 نفر از اعضای مجمع و با نظارت نماینده این کانون در استان در حسینیه 14 معصوم فیروزآباد برگزار شد.

در این مجمع پس از تصویب اساسنامه و راي گیري و شمارش آرا، محمد حسین دهقانی با 73 رای، محمد رضا جعفر زاده و حبیب خشایی هرکدام با 61 رای به سمت اعضاي اصلی هیات مدیره و سید علیرضا امامی با 25 رای و محمد حسن برزگر با 24 رای به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره به مدت 4 سال برگزیده شدند.

همچنین سید عباس موسوی با 53 رای به عنوان بازرس اصلی و محسن رضائیان با 30 رای به عنوان بازرس علی البدل کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی شهرستان میبد براي مدت 4 سال انتخاب شدند.

در شهرستان میبد براي اومین بار است که انتخابات هیات مدیره و بازرسی کانون کارگران بازنشسته و مستمري بگیران تامین اجتماعی برگزار می شود. 

انتهای پیام/اد
آدرس کوتاه :