شناسه : 1220617
گزارش تصویری/


بارش برف برخی از نقاط شهر میبد را سپید پوش کرد و چهره تاریخی این شهر را تماشایی تر کرد.
گزارش تصویری/


آدرس کوتاه :