شناسه : 1602806
گزارش تصویری/


امام جمعه و مسئولین ادارات شهرستان ابرکوه از پروژه نیمه تمام صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه بازدید کردند.
آدرس کوتاه :