شناسه : 1602806
گزارش تصویری/

بازدید از پروژه صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه از دریچه دوربین


امام جمعه و مسئولین ادارات شهرستان ابرکوه از پروژه نیمه تمام صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه بازدید کردند.
آدرس کوتاه :