سرویس عکس سرویس عکس

بازدید فرمانده سپاه الغدیر از تیپ ١٨ مردم‌پایه الغدیر در مأموریت جنوب شرق کشور