شناسه : 32193907


بانوان فعال بسيجي حوزه اداري و کارگري تيرندازي در فضاي شبيه سازي شده را تجربه کردند.

به گزارش یزدرسا به نقل از اردکان گويا؛ بانوان فعال بسيجي حوزه اداري و کارگري با حضور در پادگان ولي عصر اردکان، در محيط شبيه سازي شده با کلاشينکف تيراندازي کردند.

لازم به ذکر است اين مراسم با همکاري فرمانداري اردکان و بيمارستان ضيايي اردکان صورت گرفته است.
آدرس کوتاه :