شناسه : 35409369
عصر امروز؛


عصر امروز خط انتقال آب یزد ذر ابتدای شهرک صنعتی ورزنه شکسته شد.

به گزارش یزدرسا، برخی کانال های خبری اصفهان نوشته اند: لوله خط انتقال آب یزد در ابتدای شهرک صهنعتی ورزنه شکسته شده و آب با دبی نسبتا زیادی در حال هدر رفت است.

این رخداد در حالی است که تاکنون 19 بار به خط لوله آب انتقالی به یزد حمله شده و خسارات فراوانی را به دنبال داشته است.

جزئیات این رخداد متعاقبا منتشر می شود.

 
آدرس کوتاه :