شناسه : 1258115
کمربندی میبد- یزد دوباره حادثه آفرید


در این حادثه با وارد شدن خسارت سنگین به خودروها ولی خوشبختانه تلفات جانی در برنداشته است اما حال بعضی از رانندگان وخیم اعلام شده است.

به گزارش خبرنگار یزدرسا از میبد، صبح امروز مه غلیظی میبد را در بر گرفته بود. این مه غلیظ کاهش دید و تردد خودروها را با مشکل مواجه کرده است.

براثر این مه ۱۱ خودروی سنگین در جاده کمربندی میبد- یزد با هم تصادف کردند.

در این حادثه با وارد شدن خسارت سنگین به خودروها ولی خوشبختانه تلفات جانی در برنداشته است اما حال بعضی از رانندگان وخیم اعلام شده است.

لازم به ذکر است که مجروحین این حادثه به بیمارستان امام جعفرصادق(ع) اعزام شدند.

 

آدرس کوتاه :