شناسه : 1259860

برخورد زنجیره ای ۱۱ خودرو سنگین در کمربندی غربی میبد


در این حادثه با وارد شدن خسارت سنگین به خودروها ولی خوشبختانه تلفات جانی در برنداشته است اما حال بعضی از رانندگان وخیم اعلام شده است.
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.