شناسه : 32189115
گزارش تصویری/


نمایشگاه فن بازار به مناسبت هفته پژوهش در قالب۴۴ غرفه در دانشگاه یزد برپا شد.

 یزدرسا،

 
آدرس کوتاه :