سرویس عکس سرویس عکس

برگزاری ازدواج آسان در یزد

برگزاری ازدواج آسان در یزدبه گزارش یزدرسا، در راستای برنامه های کنگره 4000 شهید یزد برنامه ازدواج آسان برای 400 زوج در سراسر استان یزد با رعایت دستورالعمل های بهداشتی برگزار شد.