شناسه : 37775191
گزارش تصویری؛


رزمایش دفاع بیولوژیک و عملیات پاکسازی محیطی شهدای مدافع سلامت در اردکان برگزار شد.
آدرس کوتاه :