شناسه : 37772509
گزارش تصویری؛


با هدف مبارزه با بیماری کرونا، رزمایش دفاع بیولوژیک "شهدای سلامت" در شهر ستان بهاباد برگزار شد.

به گزارش یزدرسا؛  سرهنگ سعید دهقان ده جمالی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بهاباد اظهارداشت: در قالب برگزاری این رزمایش، بیش از 35  تیم  ازنیرو های پایگاههای مقاومت بسیج، حوزه شهید شوشتری آسفیچ و حوزه شهید محلاتی بهاباد، اورژانس، مرکز بهداشت با بهره‌گیری از 30  دستگاه  خودرو،  کارضدعفونی و گندزدایی مراکز بهداشتی درمانی، اماکن عمومی و خیابان‌ها را انجام می‌دهند.  
آدرس کوتاه :