شناسه : 35245479
محمد کاسبی در واکنش به رزمایش خدمت:


هنرپیشه پیشکسوت ایران گفت: حرکت هایی چون رزمایش خدمت بدون اجر نخواهد ماند و درخواستم از تمام بسیجیان این است که تا توان و ظرفیت دارند روحیه انقلابی گری و خدمت رسانی به مردم را حفظ کنند.

 محمد کاسبی هنرپیشه پیشکسوت ایران در مصاحبه با خبرنگار یزدرسا ضمن قدردانی از خدمت رسانی های بسیج در طول انقلاب اسلامی اظهار کرد: هر حرکتی که برای رضایت خداوند متعال برای خلق خداوند باشد بدون شک موانع را از سر راه مردم بر می دارد و خوشنودی خداوند را هم در بر خواهد داشت.

هنرپیشه سریال خوش رکاب افزود: حرکت هایی چون رزمایش خدمت بدون اجر نخواهد ماند و درخواستم از تمام بسیجیان این است که تا توان و ظرفیت دارند روحیه انقلابی گری و خدمت رسانی به مردم را حفظ کنند.

کاسبی تصریح کرد: در دوران ای که عده ای تنها به منافع خود فکر می کنند و قطعا هم در این دنیا و هم آن دنیا ضرر خواهند کرد، روحیه بسیج و خدمت رسانی به مردم نعمتی است که باید توسط مردم قدر دانسته شود.

انتهای یپام/س*
آدرس کوتاه :