شناسه : 39849105
بر اساس گزارش بانک مرکزی ؛

بیش از۹۱درصد چک یزدی ها در آبان وصول شد


براساس گزارش بانک مرکزی ایران در ماه آبان ۹۱.۷درصد چک های مردم استان وصول شده است که از این لحاظ رتبه پنجم را در سطح کشور به خود اختصاص داده است.

به گزارش یزدرسا،بانک مرکزی آخرین گزارش چک های مبادله ای، وصولی و برگشت خورده کشور در ماه آبان را منتشر که براساس آن در این ماه۷.۱میلیون فقره چک در کل کشور مبادله شده که سهم استان یزد از این میزان ۴۵۰هزارو۳۰۰فقره بوده که به مانند ماه قبل  ۶.۴درصد از کل چک های مبادله شده در کشور را به خود اختصاص داده است.
براین اساس استان یزد بعد از استانهای تهران، اصفهان، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی، رتبه پنجم را از این لحاظ تعداد چک های مبادله ای را به خود اختصاص داده است.
 
چک های وصولی
براساس این گزارش، یزدی ها در ماه آبان۴۱۲هزار۹۰۰فقره چک خود را که مبلغ کلی آن بیش از۶۱میلیارد ریال بوده است را پاس کرده اند که این یعنی ۹۱.۷درصد چک های یزدی ها پاس شده است که نسبت به ماه قبل ۲دهم درصد کمتر می باشد.
همچنین سهم یزدی ها از میزان چک های وصولی در کل کشور ۶.۴درصد بوده است که از این لحاظ رتبه پنجم را در سطح کشور به خود اختصاص داده اند که نشان از کاهش یک پله ای استان نسبت به ماه قبل در این زمینه دارد.
 
اردکانی رئیس شورای هماهنگی بانکهای استان یزد در گفتگو با یزدرسا در مورد علت  افزایش میزان چک های برگشتی استان در ماه آبان گفت:برعکس تبلیغات انجام شده درصد افزایش چک های برگشتی نسبت به ماه قبل تفاوت معنی داری ندارد.
وی ادامه داد:در ضمن اینکه نمی توان با افزایش یا کاهش تعداد چک های برگشتی یا حتی وصولی یک ماه در مورد بررسی شاخص های اقتصادی قضاوت کرد باید این روند در میان مدت و بلند مدت بررسی کرد که آیا این افزایش و کاهش ها ادامه خواهد یا نه، بعد قضاوت کرد.
چک های برگشتی
در ماه آبان یزدی ها همچنان جز خوش حسابهای کشور محسوب شده وتنها ۸.۳چک های آنها در آبان برگشت خورده است که علت بیش از ۹۷.۴درصد آنها کسری یا فقدان موجودی بوده است .
استان یزد بعد از استانهای تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی ، خراسان رضوی با یک اختلاف زیاد رتبه ۵ را در زمینه چک های برگشتی کسب کرده است. 
براساس این گزارش ، تنها ۳۷هزار و۴۰۰فقره چک یزدی ها برگشت شده است که نسبت به ماه قبل۹هزارو۲۰۰فقره بیشتر شده است.
 آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.