شناسه : 1639969
نماینده مردم یزد و اشکذر:


عضو کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس در انتقاد به اظهارات دیروز رئیس جمهور گفت: به کار بردن این ادبیات در شأن رئیس جمهور نیست زیرا منتقدین همان اقشار تحصیل کرده جامعه هستند.

عضو کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی یزد رسا در انتقاد به اظهارات دیروز رئیس جمهور  در اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها و مدیران پارک‌های علم و فناوری که منتقدان توافق نامه ی ژنو را بی سواد خوانده بودند اظهار داشت: به کار بردن این ادبیات به صلاح و در شأن رئیس جمهور نیست و خوب است آقای روحانی به انتقادات گوش داده و منطقی پاسخ دهند.

نماینده مردم یزد و اشکذر افزود: اینکه ما منتقدین توافق نامه ژنو را به کم سوادی متهم کنیم با اصول ارزش های اسلامی به ویژه تقوا هم راستا نیست و نبایست به گونه ای سخن گفت که منتقدان را در موضع انفعالی قرار داد.

جوکار خاطرنشان کرد: در خصوص ضعف هایی که در موضوع هسته ای و توافقنامه ژنو وجود دارد باید به صورت منطقی انتقاد و با منطق نیز پاسخ داده شود زیرا جامعه دانشگاهی ما قطعاً ابهاماتی در این خصوص دارند و اگر به صورت منطقی جواب داده می شد این ابهامات به وجود نمی آمد.

وی تصریح کرد: امیدواریم این ادبیات دیگر توسط رئیس جمهور استفاده نشود زیرا منتقدین همان اقشار تحصیل کرده جامعه هستند و انتظار داریم از رئیس جمهور با ادبیات بهتری به مسائل پاسخ دهد.

آدرس کوتاه :