شناسه : 38261312
با امضای توافق‌نامه دانشگاه یزد و پارک علم و فناوری یزد

تأسیس و راه اندازی پردیس فناوری و صنعتی دانشگاه یزد کلید خورد


با هدف ارزش‌آفرینی و اثربخشی صنعتی، اجتماعی و منطقه‌ای، رؤسای دانشگاه یزد و پارک علم و فناوری یزد روز دوشنبه بیستم مردادماه جاری توافق‌نامه تأسیس، راه‌اندازی و اداره پردیس فناوری و صنعتی دانشگاه یزد را امضا کردند.

به گزارش یزد رسا؛ بر اساس این توافق‌نامه که در چارچوب دستورعمل مصوب هیأت امنای دانشگاه یزد به امضای طرفین رسید، زمینی به مساحت 25 هکتار از اراضی دانشگاه یزد به مدت 33 سال برای راه‌اندازی این پردیس اختصاص یافت. 
پردیس فناوری و صنعتی دانشگاه یزد شامل اجزای مختلف زنجیره توسعه نوآوری و فناوری شامل مرکز نوآوری، شتابدهنده، مرکز رشد، ساختمان‌های استیجاری و اراض پردیس می‌شود که حاکمیت آن شامل تصویب چارچوب‌های کلان و نظارت عالیه بر آن برعهده هیأت امنای دانشگاه است. این پردیس از لحاظ ساختاری زیرمجموعه دانشگاه یزد محسوب شده و زیر نظر شورای راهبری و سیاستگذاری پردیس فناوری و صنعتی متشکل از رییس دانشگاه به عنوان رییس شورا، رییس پردیس فناوری و صنعتی به عنوان دبیر شورا، سه تن از اشخاص حقیقی از دانشگاه و صنعت به پیشنهاد رییس دانشگاه، رییس پارک علم و فناوری یزد و یک نفر شخص حقیقی به پیشنهاد رییس پارک، اداره می‌شود.
در چارچوب این توافق‌نامه، شرکت‌ها و واحدهای فناور مستقر در پردیس فناوری و صنعتی مشروط به ارزیابی و تأیید پارک علم و فناوری یزد می‌توانند از امتیازهای قانونی پارک و تمام یا بخشی از خدمات و حمایت‌های پارک مشابه سایر واحدهای فناور مستقر در پارک بهره‌مند شوند. بر همین مبنا مقرر شد حداقل یک‌سوم از ظرفیت‌های استقرار پردیس فناوری و صنعتی، به واحدهای فناور معرفی‌شده از سوی پارک علم و فناوری یزد اختصاص داده شود.آدرس کوتاه :