شناسه : 38594188

تائید تخلف دولت روحانی در دانشگاه شهید بهشتی


۳۰ تیرماه نامه‌ای توسط نوبخت به امضا رسیده که در آن آمده، مبلغ ۱۲۰ میلیارد تومان از محل «اعتبارات بابت تامین هزینه‌های مقابله با کرونا» برای ساختمان دانشکده فناوری‌های نوین اختصاص یابد.

به گزارش یزدرسا؛ دیوان محاسبات استان تهران طی نامه‌ای رسمی تاکید کرد که مبلغ خرید ساختمان دانشکده فناوری‌های نوین دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی و یک میلیارد یورو کمک هزینه برای مقابله با کرونا صرف شده است.

 

منبع: نمایندهآدرس کوتاه :