شناسه : 36433526


استاندار یزد با اشاره به وابستگی های شهرستان خاتم به حوزه کشاورزی و دامپروری بر فاصله گرفتن این شهرستان از کشاورزی های سنتی و کم بازده تاکید کرد.

به گزارش یزدرسا، محمدعلی طالبی در نشست مجمع عمومی مردم و مسئولان شهرستان خاتم که با حضور رئیس مجمع نمایندگان استان و نماینده مردم خاتم در مجلس شورای اسلامی در آموزشکده کشاورزی امین این شهرستان برگزار شد، وجود مجمع هم اندیشی مردم و مسئولان شهرستان خاتم را یک فرصت و مکانیزم برای هم فکری و هم اندیشی در رابطه با استفاده مطلوب از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بالقوه و بالفعل این شهرستان دانست.

استاندار یزد بیان کرد: یکی از کارکردهای این مجمع تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها است زیرا این فضای تعامل و همفکری می‌تواند تضارب آرای گروه‌ها و افراد با سلیقه‌های متفاوت را در قالب یک مجمع هم اندیشی به فرصت و محلی برای استفاده بهتر از امکانات و برنامه‌های مختلف در راستای توسعه شهرستان تبدیل کند.

وی ادامه داد: وجود چنین مجامعی بیش از هر چیز کمک کاری برای مسئولان شهرستان و استان است زیرا یک سرمایه اجتماعی، پشتیبان و پشتوانه مسئولان قرار می‌گیرد و به عنوان یک اشتراک نظر کامل و یک برونداد از همفکری همه نیروهای مؤثر شهرستان می‌تواند مسیر همکاری را برای رسیدن به مقصود طی کند و اجماع را در شهرستان برای انجام برنامه‌ها و پروژه‌ها در راستای توسعه فراهم می‌کند.

طالبی افزود: از دیگر کارکردهای چنین مجمعی مشارکت فکری همه نخبگان است زیرا در چنین مجامعی دغدغه‌ها و حرف‌های مردم شنیده می‌شود و مسئولان نیز با دادن پاسخ‌های لازم آنها را متوجه این نکته مهم می‌کنند که برای رفع دغدغه‌های آنها در حال تلاش هستند.

استاندار یزد خاطرنشان کرد: کارکرد و خروجی مجمع هم اندیشی مردم و مسئولان شهرستان خاتم باید بتواند یک سرمایه اجتماعی مناسب را به وجود آورد و به اشتراک نظر مطلوبی در رابطه با اولویت‌های توسعه شهرستان دست یابد.

وی بر ضرورت توجه به حوزه گردشگری در شهرستان خاتم با وجود ظرفیت‌های بسیار خوب این شهرستان تاکید کرد و گفت: تبدیل شدن خاتم به قطب گردشگری در این منطقه از کشور امری دست یافتنی است.

طالبی با توجه به وابستگی شهرستان خاتم به بخش کشاورزی و دامپروری تصریح کرد: باید در این حوزه با بهینه سازی مصرف آب و خاک موجود در شهرستان برای ایجاد اقتصاد قوی در حوزه کشاورزی و دامپروری خاتم تلاش کنیم و از کشاورزی سنتی و کم بازده که در بسیاری از مناطق این شهرستان وجود دارد، فاصله گیریم.
آدرس کوتاه :