شناسه : 38209392

تجلیل از بسیجیان جهادگر تفت


طی مراسمی با حضور فرماندار وفرمانده ناحیه مقاومت بسیج تفت از زحمات وتلاش های بسیجیان که در طرح ها ومحدودیت های ترافیکی کرونایی شرکت داشتند تقدیر وتشکر به عمل آمد.

به گزارش یزد رسا؛ دراین مراسم فرماندار تفت باتقدیر وتشکر از کلیه بسیجیان جهادی، اززحمات بی وقفه وشبانه روزی آن ها درمدت زمان مذکور کمال قدردانی را داشت.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج تفت ضمن قدردانی و موثر خواندن فعالیت بسیجیان دراین مدت زمان خاطر نشان کرد زحمات بسیجیان سبب شد شهرستان تفت که جزو پیرترین شهرهای استان بود دروضعیتی قابل قبول حفظ شد.آدرس کوتاه :