شناسه : 36012383
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خاتم:


رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خاتم اظهار داشت: تجلیل از شخصیت های ماندگار شهرستان علاوه بر ترویج اخلاق حسنه قدرشناسی، موجب الگو بخشی به جوانان جامعه نیز می شود.

به گزارش طنین خاتم؛ اسدالله نجفیان رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خاتم در جلسه کمیسیون فرهنگی با موضوع نکوداشت شاعر آیئنی هرات استاد حسینی زاده اظهار داشت: تجلیل از شخصیت های ماندگار شهرستان علاوه بر ترویج اخلاق حسنه قدرشناسی، موجب الگو بخشی به جوانان جامعه نیز می شود.

نجفیان گفت: با توجه به سابقه تاریخی شهرستان خاتم در بحث فرهنگ و هنر، این شهرستان ظرفیت بسیار خوبی در حوزه فرهنگی و هنری دارد و توجه ویژه به این حوزه می تواند رشد و توسعه فرهنگی را در پی داشته باشد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خاتم خاطر نشان کرد: : برگزاری مراسم گرامیداشت و تجلیل از مفاخر و مشاهیر گام مهمی در راستای شناساندن بزرگان علم و فرهنگ و هنر این منطقه است و بدون تردید برگزاری این گونه مراسم فرهنگی موجب انگیزه، تشویق مفاخر و الگو گیری نسل جوان و آینده است.

 
آدرس کوتاه :