شناسه : 37964197
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر یزد:


محسن عباسی هرفته گفت: یکی از افتخارات شورای پنجم این است که با وجود شرایط سخت اقتصادی نسبت 40 به 60 بودجه عمرانی به جاری را حفظ کرده است.

به گزارش یزدرسا، محسن عباسی هرفته، درخصوص عملکرد کمیسیون عمران این دوره از شورای شهر یزد گفت: چنانچه عملکرد کنونی کمیسیون عمران را نسبت به سال‌‌های گذشته بررسی کنیم مشاهده می‌شود این کمیسیون با وجود اینکه در وضعیت بودجه‌ای بسیار بدتری قرار داشته عملکرد خوبی داشته است.

وی ادامه داد: تورم بالا در این چند سال و همچنین وجود شرایط تحریم شرایط خاص اقتصادی را به دنبال داشت و در حالی که قبلا خریدهای مصالح اعتباری بود و برای نمونه شهرداری مصالح را سالانه خریداری و در پایان سال با قیمت بسیار پایین تسویه می‌کرد اما  در سال‌های اخیر قیمت مصالح بسیار بالا رفته و عموما باید به صورت نقدی پرداخت شود.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر یزد افزود: مجموعه این مسائل دست به دست هم داده و کار را سخت کرده است با این وجود شورای شهر یزد نسبت بودجه عمرانی به جاری را حفظ کرده و با وجود افزایش دستمزدها نسبت بودجه جاری به عمرانی را به هر سختی که بوده نسبت به سال‌های قبل که رونق نقدینگی در کشور وجود داشته کاهش نداده و حتی افزایش هم داه است.

عباسی هرفته عنوان کرد: یکی از معیارهای عملکرد کمیسیون عمران هم این است که در بودجه نسبت 40 درصد بودجه جاری و 60 درصد بودجه عمرانی را حفظ کند و زمانی کم کاری می‌شود که نسبت بودجه عمرانی به جاری کاهش یابد اما یکی از افتخارات این دوره از شورا این است که با وجود شرایط بحرانی و تحریم اقتصادی همین نسبت حفظ شده است.

وی ادامه داد: چنانچه اقدامات عمرانی این دوره از شورا را با شوراهای گذشته مقایسه کنیم مشاهده می‌شود که ساخت پنج پل، دو تقاطع غیر هم سطح که یکی از آنها اجرای ابر پروژه زیرگذر خلیج فارس به عنوان بزرگترین پروژه عمرانی تاریخ شهرداری یزد است از اقدامات این شورا محسوب می‌شود و در واقع این شورا در حوزه میراث فرهنگی، محیط زیست و پروژه‌های زیربنایی علیرغم شرایط بد اقتصادی عملکرد بهتر و موفق‌تری نسبت به دوره‌های گذشته داشته است.

انتهای پیام/
آدرس کوتاه :