شناسه : 811437
تخریب محوطه باستانی مفیدی/ یک سنگ نگاره پیدا شد


محوطه باستانی مفیدی در شهرستان اردکان که بر اساس شواهد قدمت آن به بیش از ۱۰ هزار سال می رسد توسط افراد ناشناس تخریب شد و تاکنون هیچ اطلاعی از سرنوشت ۱۲ سنگ نگاره موجود در این محوطه در دست نیست.

به گزارش یزد رسا، محوطه باستانی معروف به مفیدی در 60 کیلومتری شهرستان اردکان استان یزد توسط افرادی ناشناس با لودر و بیل مکانیکی تخریب شده است. این محوطه تاریخی دارای 12سنگ نگاره دارای نقوش چوپانی بود و در فهرست میراث ملی کشور به ثبت رسیده است ولی اکنون بستر طبیعی سنگ نگاره ها بر هم زده شده است و از سرنوشت 12 سنگ نگاره اطلاعی در دست نیست. در این سنگ نگاره ها حداقل 50 نقش شامل نقش هایی از بز کوهی، شکار یوزپلنگ وجود داشت که بخشی از یک تپه بزرگ را تشکیل می داد، کارشناسان قدمت این سنگ نگاره ها بین 8 تا 10 هزار سال پیش پیش بینی می کنند. یک سنگ نگاره پیدا شد بهرام رضائی، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد با تائید بر هم خوردن بستر طبیعی سنگ نگاره ها توسط افراد ناشناس به خبرنگار شبستان گفت: تاکنون یک سنگ نگاره از 12 سنگ نگاره موجود در این محوطه پیدا شده است و تلاش برای یافتن مابقی سنگ نگاره ها ادامه دارد. وی با بیان اینکه گروه ویژه ای برای یافتن عاملان وقوع این حادثه تشکیل شده است، افزود: هنوز هیچ اطلاعی از قصد و هدف این تخریب در دست نیست ولی با توجه به یافتن یکی از سنگ نگاره ها شاید این تخریب با هدف حفاری غیر مجاز و یا یافتن گنج نبوده است. مدیرکل میراث استان یزد با اشاره به اینکه افراد ناشناس بخشی از کوه را بریده و چند متری را خاک برداری کرده اند، افزود: به نظر می رسد این اقدام برای اکتشاف معدنی بوده است و مایقی سنگ نگاره ها در محل دپوی سنگ ها احتمالا پیدا شود. رضائی افزود: قدمت 8 تا 10 هزار سال این سنگ ها خیلی مدقن نیست، قدمت چنین سنگ نگاره هایی از 300 ،400سال و دوران قاجاریه تا 8 ، 10 هزار سال می باشد و برای یافتن قدمت دقیق باید کار علمی صورت بگیرد اما چنین سنگ نگاره هائی فارغ از بحث قدمت برای ما اهمیت دارد. وی با بیان اینکه حفاظت از این سنگ نگاره ها سخت وسنگینی است و این سنگ ها در بستر خود ارزش پیدا می کنند، تصریح کرد: برهم خوردن بستر طبیعی سنگ نگاره ها از آسیب های جدی است ولی امیدواریم با پیدا کردن مابقی سنگ نگاره ها حداقل در یک فضای مناسب طبیعی که بحث های حفاظتی آنان تدارک دیده شده باشد آنان را ساماندهی و بستر طبیعی اولیه آنها را بازسازی کنیم. لزوم برخورد قاطع با مسببان این عمل دردرناک در گزارش شبیستان آمده: مهدی ناظمی اردکانی از دوست داران میراث فرهنگی شهرستان اردکان در مطلبی به همین مناسبت آورده است. اشک در چشمانم حلقه زده بیشتر خوابشان می آید تا بخواهند گریه کنند. شاید خود را به خواب زده اند. شاید با خواب به منافعی می رسند. خود را به خواب زده بودند که این گونه هویتمان تخریب شد، بغض گلویم را خفه می کند... فقر فرهنگی است که عده ای وجود چنین سنگ نگاره هایی را رسانه ای کردند، در حالی که می دانستند هیچ ضمانت اجرایی برای حفظ آن ها وجود ندارد... ...فقر فرهنگی است که در پی کشف معدن، گنج یا هر چیز مزخرف دیگر هویتمان ما چونان برگ گلی زیر پای خود لِه می کنیم... ... و برخوردی قاطع و قاطع و قاطع با مسببین این عمل درد ناک که دیگر ذهن هیچ نادانی را به سمت چنین کارهایی سوق ندهد، خود را چاره باشد. البته این شاید از مسئولی قاطع برآید!.... سنگ نگاره ها با خود نجوا می کنند:   .... دردهایم برا برایت گفته ام.... اکنون بشنو این سکوت تلخ را.....آدرس کوتاه :