سرویس عکس سرویس عکس

تدفین غریبانه و فاطمه وار شهید مدافع سلامت یزد


به گزارش یزدرسا، پیکر مطهر سرگرد پاسدار شهید محمود شمس الدینی بعداز ظهر امروز غریبانه و در حالی که تنها تعداد کمی از خانواده او حضور داشتند رخ به خاک تیره تراب گذاشت.