شناسه : 38485368
رئیس کل دادگستری استان یزد خبر داد

تشکیل کمیته پایش و رصد اراضی واگذار شده دولتی


دهشیری گفت: با هدف نظارت بر اراضی واگذار شده دولتی پیشگیری از تغییر کاربری جهت اجرای طرح های مختلف، کمیته پایش و رصد اراضی واگذار شده تشکیل می شود.

به گزارش یزدرسا؛ غلامعلی دهشیری در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال استان یزد افزود: این کمیته با محوریت و نظارت بازرسی کل استان و عضویت ادارات مرتبط با امور اراضی مثل جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، راه و شهرسازی، تشکیل و واگذاری اراضی دولتی واگذار شده جهت اجرای طرح های کشاورزی، صنعتی و خدماتی را مورد رصد قرار می دهد.
 
وی تصریح کرد: اجرای طرح های مصوب مورد رصد و نظارت قرار می گیرد و عدم اجرای طرح و احراز تخلفات و ترک فعل مدیران و ماموران دولتی با برخورد جدی قضائی روبرو خواهد شد.
 
این مقام قضایی بر رفع تصرف و خلع ید اراضی واگذار شده که طرح های آن اجرا نشده است تاکید کرد و اظهار داشت: بر حسب قانون برای هر طرح، مهلت معینی تعیین شده است و اجرای طرح باید بر اساس برنامه زمان بندی پیشرفت داشته باشد.
 
رئیس کل دادگستری استان صدور سند مالکیت اراضی ملی داخلی محدود شهر را خواستار شد و بیان داشت: اداره کل راه و شهرسازی در اسرع وقت درخواست ثبت و صدور سند مالکیت اراضی ملی داخل محدوده شهری را به عمل آورد و اداره کل ثبت اسناد و املاک نیز نسبت به صدور سند این اراضی بنام دولت جمهوری اقدام نماید.آدرس کوتاه :