سرویس عکس سرویس عکس

تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر شهید گمنام دفاع مقدس در میبد

تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر شهید گمنام دفاع مقدس در میبد