شناسه : 34418355


درپی خارج شدن آمریکا از برجام مردم شهرستان بهاباد ضمن محکوم کردن این اقدام دولت آمریکا بعد از نماز جمعه راهپیمایی کردند.

به گزارش یزدرسا به نقل از بهاباد نیوز،  درپی خارج شدن آمریکا از برجام مردم شهرستان بهاباد ضمن محکوم کردن این اقدام دولت آمریکا بعد از نماز جمعه راهپیمایی کردند.
آدرس کوتاه :