شناسه : 1638855
گزارش تصویری/


شب گذشته و امروز مردم اشکذر شاهد بارش برف، این نعمت گرانقدر الهی بودند که به گفته خیلی از آن ها در ۳۰ سال اخیر بی سابقه بوده است.

به گزارش خبرنگار یزد رسا از اشکذر، شب گذشته و امروز مردم اشکذر شاهد بارش برف،  این نعمت گرانقدر الهی بودند که به گفته خیلی از آن ها در ۳۰ سال اخیر بی سابقه بوده است.

 

آدرس کوتاه :