شناسه : 26743436


مردم شهرستان اشکذر در سی و هشتمین بهار آزادی با حضور در راهپیمایی 22 بهمن بار دیگر فریاد استقلال خواهی و حق طلبی سر دادند.

یزدرسا به نقل از نسیم صادق، 
آدرس کوتاه :