سرویس عکس سرویس عکس

تصاویر/تشییع و تدفین شهید قربانی در گلزار شهدای بهاباد


یزدرسا؛ امروز بهایاد فرزند شهیدش را در آغوش گرفت و با سوز و گداز شهادت امیرحسین قربانی را باور کرد.