شناسه : 26872911


راهپیمایی 22 بهمن امسال نیز مثل سال های قبل، باشکوه و پرشور برگزار شد و مشت محکمی بر دهان یاوه گویان داخلی و خارجی بود.

 به گزارش یزدرسا به نقل از صبح مهریز؛ راهپیمایی 22 بهمن امسال نیز مثل سال های قبل در مهریز باشکوه و پرشور برگزار شد و مردم همیشه در صحنه و بیدار ایران اسلامی در تمام شهرها و روستاها با حضور خود در این راهپیمایی، مشت محکمی بر دهان یاوه گویان داخلی و خارجی زدند. 

عکس: میرزا عباس زارع 

انتهای پیام/ج
آدرس کوتاه :