شناسه : 37758078


صبح امروز استاندار یزد به مناسبت روز پاسدار در سپاه الغدیر یزد حضور یافت.

به گزارش یزدرسا، صبح امروز استاندار یزد به مناسبت روز پاسدار در سپاه الغدیر یزد حضور یافت.

رزمایش دفاع بیولوژیک و عملیات پاک‌سازی محیطی شهدای مدافع سلامت، همزمان با روز پاسدار در سپاه الغدیر یزد در حال برگزاری است.
آدرس کوتاه :