شناسه : 36236721


صبح امروز، طی مراسمی سید محمد رستگاری به عنوان فرماندار یزد معرفی شد.
آدرس کوتاه :