شناسه : 37906657


جهادگران پویش مردمی نذر سلامت شهرستان تفت با رنگ آمیزی کلیشه در درب ورودی مساجد شهر، رعایت نکات بهداشتی را برای مقابله با این ویروس منحوس یادآور شدند.

به گزارش یزدرسا، با اعلام دستورالعمل بازگشایی مساجد در سب های قدر، شب گذشته، جهادگران پویش مردمی نذر سلامت شهرستان تفت با رنگ آمیزی کلیشه در درب ورودی مساجد شهر، رعایت نکات بهداشتی را برای مقابله با این ویروس منحوس  یادآور شدند.
آدرس کوتاه :