شناسه : 30802202


واقعه غدیر همزمان با عید سعید غدیر خم در شهرستان خاتم بازسازی شد.

به گزارش یزد رسا به نقل از طنین خاتم، واقعه غدیر همزمان با عید سعید غدیر خم در شهرستان خاتم بازسازی شد.
آدرس کوتاه :