شناسه : 37744159


در عصرگاه روز دوشنبه چهارم فروردین ماه تفت با هجوم ابرهای سیل آسا شاهد بارش تگرگ و برف بهاری بود.

به گزارش یزدرسا، در عصرگاه روز دوشنبه چهارم فروردین ماه تفت با هجوم ابرهای سیل آسا شاهد بارش تگرگ و برف بهاری بود.Loading the player...

آدرس کوتاه :