سرویس عکس سرویس عکس

تصاویر / کشتزار بهاری ندوشن


به گزارش یزدرسا؛ زیبایی های ندوشن از روستاهای توابع میبد در روزهای بهاری چشم هر بیننده ای را به خود خیره می کند.

عکس: عای جعفری ندوشن