شناسه : 38064049


رئیس دادگاه مروست گفت: تعامل و همکاری دستگاه قضا و نیروی انتظامی موجب ارتقاء امنیت و آرامش در سطح جامعه بوده و نقش مهمی را در توسعه فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی کشور ایفا می کند.

به گزارش یزد رسا؛ احمد زحمتکش در دیدار با فرماندهی نیروی انتظامی اظهار داشت: همکاری پایدار دستگاه قضا و نیروی انتظامی مهمترین اصل رضایتمندی مردم از دستگاه قضا و نیروی انتظامی است. و همه مسئولین با هماهنگی و اشتراک در مسئولیت ها، باید متحد و هماهنگ باشند تا امنیت و آسایش برای مردم برقرار شود.
 
این مقام قضایی در مبحث پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: با همفکری، برگزاری نشست های تعاملی و جلسات مداوم و مستمر بین دادگاه و نیروی انتظامی در برخورد به موقع و برقراری نظم و امنیت اثرگزار خواهد بود.
 
رئیس دادگاه مروست مهم‌ترین عامل اجرای عدالت و تحقق امنیت در جامعه را قانون دانست و ابراز نمود: نیروی انتظامی بازوی پرتوان دستگاه قضائی در برقراری عدالت است.
 
وی در پایان افزود: دستگاه قضا با قاطعیت از نیروی انتظامی در زمینه های مختلف برای پیشبرد اهدافش حمایت و با مخلان و برهم زنندگان نظم و امنیت شهر به شدت برخورد می کند.آدرس کوتاه :