شناسه : 35769508
شب گذشته اتفاق افتاد


شب گذشته برای بیست و ششمین بار متوالی به خط انتقال آب یزد در اصفهان تعرض شده است.

به گزارش یزدرسا، شب گذشته مورخ پنجم آذرماه برای بیست و ششمین بار متوالی به خط انتقال آب یزد در اصفهان تعرض شده است.
 
بر همین اساس شب گذشته حوضچه های انتقال آب یزد در منطقه سیان اصفهان (نزدیک شهرستان اژیه) تخریب شده است.
 
احتمال افزایش تخریب ها وجود دارد؛ اما با توجه به خاموش بودن خط انتقال و نامشخص بودن کاهش افت فشار آب مسیر، تخریب های صورت گرفته به سختی قابل تشخیص هستند و باید برای شناسایی نقاط تخریب شده به صورت میدانی خط انتقال بررسی شود.
 
انتهای پیام/آدرس کوتاه :