شناسه : 35982076


معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد، گفت: صحنه سازی یک عده از افراد فرصت طلب جهت تعدی به بیش از 20هکتار زمین دولتی از طریق سامانه سجام گزارش شد و بلافاصله از این زمین خواری جلوگیری به عمل آمد.

به گزارش یزدرسا، محمدحسین رحیمی زاده در این رابطه اظهار داشت: چند نفر افراد فرصت طلب و سود جو با صحنه سازی شروع به ارتکاب تصرف بیش از 20 هکتار زمین متعلق به دولت نموده بودند که با گزارش دیده بان پیشگیری از طریق سامانه سجام، مراتب به دادسرا منعکس و بلافاصله نسبت به جلوگیری از تصرف توسط یگان حفاظت سازمان مربوطه اقدام گردید.

 وی تصریح کرد: علاوه بر این، موارد متعددی چاه های آب غیر مجاز در حال ارتکاب جرم شناسایی و برخورد قانونی شد که همه از طریق دیده بانان پیشگیری گزارش شده بود و از طریق سامانه به مراجع قانونی جهت بررسی و برخورد ارجاع شده بود.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: یکی از سامانه های طراحی شده در معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه سامانه سجام (سامانه جامع اطلاعات مردمی ) است که جهت پیشگیری از وقوع جرائم و حضور به موقع با کسب اطلاعات مردمی ایجاد شده است.

وی یادآور شد: در طرح دیده بان پیشگیری، اشخاصی به صورت داوطلب بعد از گزینش، به عنوان گزارش دهنده ای که هویت وی محفوظ است اطلاعات خود را راجع به برخی از مسائل به صورت مستند در سامانه ثبت می نمایند تا در زمان مناسب که امکان جلوگیری از وقوع جرم یا ادامه ارتکاب وجود داشته باشد فرایند ارجاع به مقامات مسئول به صورت سیستمی انجام گیرد.
آدرس کوتاه :